Trăm dặm Đỗ Quyên

Tác giả: Thủy Tiêu Tương

Thể loại: Thích Cố đồng nhân văn, hơi ngược (hơi ‘văn nghệ’ =))), HE

Edit: Dandyshin

Độ dài: 10 chương (Nếu không nhầm là thế =)) )

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

☯Chương 6☯

☯Chương 7☯

☯Chương 8☯

☯Chương 9☯

☯Chương 10☯

Advertisements